„Smaltijos“ leidykla jau keleri metai vykdo mokymo priemonių leidybos projektą – leidžia įvairias mokymo priemones: mokomuosius plakatus, jų komplektus, mokomuosius kalendorius, pratybų knygeles, lavinamuosius žaidimus, magnetukus ir kt. Ypač didelį asortimentą siūlome mokomųjų plakatų. Esame parengę daugiau nei 1000 plakatų 30-iai mokomųjų dalykų.

Mokymo priemones rengiame atsižvelgdami į mokymo programas ir mokymui naudojamus vadovėlius. Su mumis bendradarbiauja apie 40 mokytojų, turinčių ilgametę darbo patirtį, iš įvairių Lietuvos mokyklų. Su mumis bendradarbiaujantiems mokytojams išduodame pažymas apie dalyvavimą mokymo priemonių leidybos projekte ir parengtas mokymo priemones.

Taip pat leidžiame lietuvių kalba ir užsienio leidyklų – „Varson“, „Chart Studio Publishing Ltd.“ ir kt. – parengtas geriausias mokymo priemones, kurias Lietuvos moksleivių mokymui pritaiko mokytojai metodininkai.

Turite idėjų, norite išleisti savo sukurtas mokymo priemones? Kreipkitės ir mes padėsime Jums įgyvendinti visas idėjas.