PASIEKIMŲ KNYGELĖS

UAB „Smaltijos“ leidykla jau 5 metai mokykloms pagal individualius užsakymus maketuoja ir spausdina pasiekimų knygeles. Mūsų pagamintos pasiekimų knygelės skirtos konkrečiai Jūsų mokyklai. Jose bus išspausdinta tik Jūsų mokyklai svarbi informacija ir mokyklos simbolika. Knygelės viršelyje gali būti išspausdintos mokyklos arba klasės mokinių nuotraukos, moksleivių piešiniai. Pasiekimų knygelių vidiniuose puslapiuose visa informacija bus pateikta taip, kaip pageidauja mokytojai ir mokinių tėvai.

Mūsų parengtos ir išspausdintos pasiekimų knygelės yra šiuolaikiškos, gražios, jomis paprasta ir patogu naudotis. Kviečiame ir Jūsų mokyklą bendradarbiauti su mūsų leidykla ir pasigaminti savo mokyklos individualias pasiekimų knygeles.

Pasiekimų, pažymių kygelių maketų pavyzdžiai: Nuoroda

Dėl pasiekimų knygelių rašykite el.paštu spauda@smaltija.lt

Aktyvūs filtrai