1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.visiplakatai.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Smaltijos“ leidykla (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
1.2. Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems www.visiplakatai.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. UAB „Smaltijos“ leidykla atlieka didmeninę ir mažmeninę prekybą.
1.3. Svetainės medžiaga autorinėmis teisėmis priklauso UAB „Smaltijos“ leidyklai arba svetainės turinio ir technologijų tiekėjams. Draudžiama šią medžiagą naudoti komerciniams tikslams ar pakartotiniam paskelbimui.
2. Svetainės informacija
2.1. Pardavėjas stengiasi užtikrinti, kad informacija, pateikta svetainėje, būtų tiksli, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės dėl informacijos netikslumo.
2.2.  Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokių nuostolių (tiesioginių, netiesioginių ar šalutinių), kurie galėtų atsirasti dėl svetainėje esančios informacijos, arba dėl bet kokios klaidos ar netikslumo.
3. Prekė ir jos aprašymas
3.1. Prekių aprašymai ir specifikacijos svetainėje yra apytiksliai ir Pardavėjas pasilieka teisę juos keisti. Šie pakeitimai neturi jokios įtakos prekių kokybei ar savybėms.
3.2. Pardavėjas gali taisyti bet kokias svetainėje atsirandančias klaidas ar atšaukti prekes iš rinkos be išankstinio įspėjimo ir įsipareigojimo. Kaina ir asortimentas taip pat gali keistis be išankstinio įspėjimo ir įsipareigojimo.
3.3. Internetinėje parduotuvėje pateikiami prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.
4. Prekių užsakymas
4.1.  Prekes Pirkėjas gali užsisakyti svetainėje užpildydamas prekių užsakymo formą. Pardavėjas patvirtins užsakymo gavimą elektroniniu paštu, kurį Pirkėjas nurodo, ir šis elektroninis laiškas (nesvarbu, ar jis bus gautas ar ne) yra tarpusavio sutartis.
4.2.  Pirkėjas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis www.visiplakatai.lt svetaine bus ribotos.
4.3. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma nuo momento, kai Pirkėjas išsirenka norimą įsigyti prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus www.visiplakatai.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pateikti klientui užsakytos prekės. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti Pirkėjo užsakymą.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.
5. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
5.1. Prekių kaina – Pirkėjo užsakymo priėmimo metu svetainėje nurodyta produktų kaina. Kaina apima visus taikomus pridėtinės vertės mokesčius, išskyrus pristatymo išlaidas. Po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama – išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo Pardavėjo tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėja raštu ar elektroniniu paštu mokykla@smaltija.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
5.2. Jeigu Pirkėjas pasirenka pristatymo paslaugą, tada be prekės kainos, Pirkėjas dar turi sumokėti už pristatymo išlaidas išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta, kad pristatymas yra nemokamas. Šių rinkliavų suma keičiasi priklausomai nuo pristatymo būdo ir pristatymo adreso, kurį Pirkėjas nurodo užsakymo metu.
5.3. Visos mokėjimų operacijas atliekamos į UAB „Smaltijos“ leidykla esančią sąskaitą AB SEB.
5.4. Nepaisant visų pastangų rūpinantis šios svetainės turiniu, gali pasitaikyti klaidų ir produktų kainos gali būti netikslios. Tokiu atveju su Pirkėju bus susisiekiama dėl užsakymo atšaukimo arba Pardavėjas atšauks užsakymą savo nuožiūra ir apie tai informuos Pirkėją. Pardavėjas negali tiekti prekių neteisingomis kainomis.
6. Prekių pristatymas
6.1. Pardavėjas prekę(-es) suruoš išsiuntimui Pirkėjo užsakymo metu pasirinktu būdu ir nurodytu adresu.
6.2. Pristatymas Lietuvoje: UAB „Smaltijos“ leidykla pristato prekes per 2-3 darbo dienas, jeigu Pardavėjas prekes turi sandėlyje. Visos prekės supakuojamos saugiam ir kokybiškam pristatymui. Jeigu prekės sandėlyje nėra, ji pristatoma 4 – 8 savaičių bėgyje. Jeigu pristatymo terminas ilgesnis, Pirkėjas apie tai informuojamas elektroniniu paštu.
6.3. Jei pristatytame užsakyme yra klaidų ar bet kokių kitų užsakytų prekių pristatymo problemų, Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo pristatymo dienos. To nepadarius per nustatytą terminą, už bet kokius patirtus nuostolius ar žalą Pardavėjas neatsako.
6.4. Visi pirkinio grąžinimo kaštai atitenka Pirkėjui. Grąžinant prekę(-es) rekomenduojama naudotis kurjerių paslaugomis arba pristatyti jas fiziškai, nes Pardavėjas neatsako už prekę(-es), kurios negrįžta į Pardavėjo sandėlį.
7. Pažeista siunta
7.1. Dėl sugadintų prekių Pirkėjas gali kreipti į UAB „Smaltijos“ leidykla telefonu (8 37) 425402  (darbo dienomis nuo 9:00-18:00) arba pranešti elektroniniu paštu – mokykla@smaltija.lt. Pastaba: negavus siuntinio, Pirkėjui būtina apie tai pranešti per 14 dienų nuo išsiuntimo dienos. To nepadarius per nustatytą terminą, už bet kokius patirtus nuostolius ar žalą Pardavėjas neatsako.
7.2. Prekes Pirkėjas apžiūri dar neišvykus kurjeriui. Jei Pirkėjas pastebi, kad prekė(-ės) buvo sugadinta(-os) transportavimo metu, informuoja apie tai kurjerį, tuomet ir Pardavėją. Pirkėjas  padaro nuotrauką ir ją pateikia kartu su prašymu pakeisti prekę kita – Pardavėjas pakeičia sugadintą prekę(-es) nauja(-omis), jei sugadinta(-os) prekė(-ės) yra sugrąžinta(-os) Pardavėjui per 14 dienų nuo pristatymo datos nurodytu adresu. To nepadarius per nustatytą terminą, už bet kokius patirtus nuostolius ar žalą Pardavėjas neatsako.
8. Užsakymų atšaukimas ir kokybiškų prekių grąžinimas.
8.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, tačiau apmokėdamas prekės pristatymo išlaidas, per keturiolika dienų (nuo prekės pristatymo dienos) atsisakyti prekės. Ši teisė negalioja žemiau nurodytai išimčiai:
8.1.1. Pirkėjas nebegalite atšaukti užsakymo, jeigu pažeidėte prekės pakuotę.
8.2. Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu per 14 (keturiolika) ir per 40 (keturiasdešimt) dienų susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta nepasibaigus 14 kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.
8.3. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie prekės atsisakymą pateikimo dienos ir prekės sugrąžinimo Pardavėjui, Pirkėjui yra sugrąžinamos sumokėtos sumos, išskyrus Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, perkant prekę. Pardavėjas atlieka grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją.
8.4. Per 14 dienų grąžinamos prekės turi būti tvarkingos:
•    prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
•    grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;
•    prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai);
•    grąžinamos prekės komplektacija turi būti nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta pirkėjui;
•    grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą;
•    grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota, rekomenduojama supakuoti į tą patį įpakavimą, kokiame gavote iš pardavėjo;
•    pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki pardavėjo.
9. www.visiplakatai.lt pasilieka teisę:
•    koreguoti puslapyje esančią informaciją – atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
•    riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
•    retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekę iš anksto;
•    asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.
10. Baigiamosios nuostatos
10.1.  Pirkėjas pirkdamas prekes iš www.visiplakatai.lt, patvirtina, jog yra susipažinęs su prekių grąžinimo taisyklėmis.
10.2.  Pirkėjas įsipareigoja gautą prekę patikrinti jos atsiėmimo momentu – t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą.
10.3. Prekė gali skirtis nuo prekės, atvaizduotos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.
10.4. Prekių kiekiai yra riboti.
10.5. Bet kokie kilę ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu. To nepavykus padaryti, kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.