search

Mokausi tarti K ir G garsus

7,50 €
Su PVM

KOR110

Kristina Milkintienė

Kiekis

 

Atsiėmimas DPD paštomate Kaina 2,90€ (išskyrus A1, A2 plakatai, netelpa)

 

Užsisakius daugiau nei už 44 €, pristatysime nemokamai.

 

Prekes išsiųsime Jums apmokėjus per 2–3 darbo dienas

Kortelių rinkinys skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių, turinčių fonetinių kalbėjimo ir fonologinių kalbos sutrikimų, foneminiam suvokimui lavinti, S, Š garsų taisyklingam tarimui, diferencijavimui įtvirtinti, žodynui turtinti, sakinių sudarymui mokyti. Rinkinį sudaro 100 kortelių su paveikslėliais (kiekvienam garsui skirta po 50 paveikslėlių), 3 kortelės garsų diferencijavimo užduotims ir 4 kortelės garso vietai žodyje nustatyti. Pateikiamos rekomendacijos, kaip dirbti su kortelėmis, ir kortelių sąrašas. Kortelės suskirstytos pagal mokomo garso vietą skiemenyje (atvirame, uždarame); mokomas garsas junginiuose su priebalsiais; mokomas garsas, tariamas minkštai. Ant kortelių galima rašyti nuvalomu rašikliu (flomasteriu). Kortelių rinkiniu gali naudotis logopedai, specialieji pedagogai, pradinių klasių mokytojai, tėvai. Kaip dirbti su kortelėmis „Kartok ir taisyklingai ištark garsą“. Pedagogas parodo vaikui kortelę su paveikslėliu, aiškiai įvardija, kas jame pavaizduota. Paskui žodį kartoja vaikas. „Pavadink“. Vaikas įvardija, kas pavaizduota paveikslėliuose, kartu su pedagogu aptaria, kokį garsą girdi žodžiuose. Vyresni vaikai surašo žodžius į po paveikslėliais esančius langelius. „Pavadink kitaip“. Ant stalo išdėliojamos reikiamos kortelės (jos gali būti užverstos). Pedagogas paima kortelę, įvardija, kas pavaizduota paveikslėlyje, ir pasako to daikto mažybinę formą, pavyzdžiui: morka - morkytė, tigras - tigriukas. Paskui tą patį daro vaikas. „Atspėk, kas pavaizduota“. Pedagogas ištraukia kortelę ir, nerodydamas jos vaikui, apibūdina joje pavaizduotą daiktą. Vaikas turi atspėti, kas pavaizduota kortelėje, suformuluoti su tuo žodžiu sakinį. „Užbaik žodį“. Pedagogas ištraukia kortelę ir, nerodydamas jos vaikui, pasako žodžio pradžią, o vaikas turi užbaigti žodį. Arba galima ant stalo padėti kortelę su uždengtu paveikslėliu, atidengti tik langeliai, kuriuose parašytos kelios raidės, o vaikas turi užbaigti rašyti žodį. „Rask garso vietą“. Vyresni ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai įvardija, kas pavaizduota paveikslėlyje, nustato mokomo garso vietą žodyje (pradžioje, viduje, pabaigoje). Ant garso vietai nustatyti skirtos kortelės reikiamo langelio uždeda žaidimo figūrėlę arba kitaip pažymi tą langelį. „Lavink klausą“. Vaikas įvardija, kas pavaizduota paveikslėlyje, nustato, kokį garsą girdi žodyje (K, G arba abu garsus), ir padeda kortelę su paveikslėliu prie atitinkamos kortelės su raide. „Kas nereikalingas?“ Tarp kelių kortelių su mokomu garsu (pvz., K) pedagogas įterpia vieną ar kelias korteles, kurių paveikslėlius įvardijant negirdime šio garso, o vaikas turi surasti, kurios kortelės netinka, ir paaiškinti, kodėl. Žaidimas moko skirti, diferencijuoti garsus, lavina dėmesingumą. „Kiek skiemenų?“ Priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai įvardija, kas pavaizduota kortelėje, langeliuose įrašo žodį ir kita nuvalomo rašiklio spalva suskirsto skiemenimis, juos suskaičiuoja. „Užbaik sakinį“. Pedagogas rodo paveikslėlį ir pradeda sakinį, o vaikas turi jį užbaigti, pvz., „Karštoje keptuvėje...“  

Charakteristikos

Formatas:
10 x 10 cm, 10,5 x 14,8 cm
Kiekis:
100 vnt. (su iliustracijomis) + 7 vnt. (užduotims)
Laminavimas:
iš abiejų pusių