search

Vokiečių kalbos įsivertinimo kortelės

5,68 €
Su PVM

KOR028

Dalia Kulviečiuvienė

Kiekis

 

Atsiėmimas DPD paštomate Kaina 2,90€ (išskyrus A1, A2 plakatai, netelpa)

 

Užsisakius daugiau nei už 44 €, pristatysime nemokamai.

 

Prekes išsiųsime Jums apmokėjus per 2–3 darbo dienas

Šias mokinių vokiečių kalbos gebėjimų, žinių, pasiekimų bei pažangos įsivertinimo korteles galima naudoti pamokose, atlikus konkrečias klausymo, skaitymo, kalbėjimo arba rašymo užduotis, orientuotas į komunikacinės kompetencijos ugdymą. Korteles galima naudoti įtvirtinant naują temą, baigus temą, skyrių, pamokų ciklą, tikrinant mokinių atliktus namų darbus. Pvz., baigiant temą „Erste Kontakte“, mokytojas pateikia žodinės raiškos užduotį (sukurti dialogą), organizuoja darbą poromis, nurodo užduoties atlikimo trukmę. Pasibaigus užduoties atlikimo laikui, mokytojas skelbia: „Aš moku pasisveikinti, prisistatyti, pristatyti savo šeimą, paklausti amžiaus, adreso, gyvenamosios vietos, atsisveikinti ir pan.“ O mokiniai kelia atitinkamas linksmąsias korteles ir taip įsivertina savo gebėjimus taikyti įgytas žinias. Paskui mokytojas prašo mokinių pristatyti dialogą ir įvertina mokinių kalbinę raišką. Jei mokinio įsivertinimas nesutampa su mokytojo įvertinimu, tada mokytojas teikia jam pagalbą. Korteles sėkmingai galima naudoti tikrinant mokinių atliktus namų darbų pratimus (pvz., kalbinių struktūrų sudarymą): mokytojas pateikia galimą klaidų skaičių, atitinkantį vieną iš kortelių. Mokiniai, per tam tikrą laiką surinkę mokytojo nustatytą tam tikrą kortelių „Ich kann sehr gut“skaičių, gauna atitinkamą pažymį. Mokytojas taip pat gali pasiūlyti mokiniams kaupti įsivertinimo korteles (jų kiekį ir rinkimo trukmę nurodo mokytojas), stebėti savo daromą pažangą visose keturiose kalbinės veiklos srityse. Vėliau mokiniai įvertinami pažymiais, atsižvelgiant į jų surinktų kortelių kiekį. Kortelių taikymas užima papildomo tiek mokinių, tiek mokytojo darbo laiko, tačiau siekiant padėti mokiniams įsivertinti savo gebėjimus ir padarytą pažangą, kai kada ir įvertinti jų pasiekimus, korteles reikėtų naudoti nuolat. Pagrindinis kortelių tikslas – mokinių įsivertinimas, atsižvelgiant į vokiečių kalbos ugdymo(si) procese iškeltų uždavinių įgyvendinimą, tolesnės mokinių kalbinės veiklos modeliavimas, jiems siekiant užsibrėžtų vokiečių kalbos mokymo(si) tikslų.   20 vnt. 20 vnt. 20 vnt.

Charakteristikos

Formatas:
12,5 x 9,4 cm
Kiekis:
60 vnt. (20+20+20)
Laminavimas:
iš abiejų pusių